Einde van je opname

Je behandelende arts heeft je toelating gegeven om het ziekenhuis te verlaten? Lees hieronder wat je moet doen bij je vertrek uit ons ziekenhuis.

onthaal 2
 • Je kan het ziekenhuis effectief verlaten wanneer je van de arts je ontslagbrief hebt ontvangen. Volg stipt de raadgevingen rond behandeling en medicatie.
 • De medische documenten die je bij ontslag van de hoofdverpleegkundige van je afdeling krijgt, dienen voor de verdere zorg en zijn bestemd voor je huisarts en eventueel voor de thuisverpleegkundige.
 • Wat moet je regelen voor je naar huis gaat?
  • Regel je vervoer best op voorhand. Kan er iemand je komen halen? Heb je aangepast vervoer nodig?
   Wil je gebruik maken van een ambulancedienst om je thuis te brengen? Dan regelt de verpleegkundige dat voor je.
  • Heb je thuis hulp nodig (thuiszorgdiensten, uitleenmateriaal, maaltijden aan huis ... )? Onze dienst patiëntenbegeleiding kan je hierbij bijstaan.
 • Bij het ontslag uit het ziekenhuis hoef je niets te betalen. De verblijfkosten die je ten laste vallen, zullen worden vermeld op de gedetailleerde factuur die je thuis zal toegezonden krijgen (een zestal weken na je ontslag). De facturatiedienst staat ter beschikking voor eventuele vragen. Klik hier voor meer informatie omtrent je factuur.
 • Onze sociale dienst staat paraat voor eventuele ondersteuning bij het ontslag uit het ziekenhuis.
 • Wij doen ons uiterste best om elk verblijf in ons ziekenhuis zo aangenaam mogelijk te maken. Opdat wij in de toekomst bepaalde zaken zouden kunnen verbeteren en/of wijzigen, bezorgen wij je na je verblijf een e-mail met de vraag om een tevredenheidsenquête in te vullen. Alle informatie wordt uiteraard vertrouwelijk behandeld.

Laatst gewijzigd op 10 mei 2023

NIEUWSBRIEF
Swoosh element
Gebogen lijn Gebogen lijn