Je opname voorbereiden

Ter voorbereiding van je ziekenhuisopname hebben wij enkele raadgevingen die je best voor je opname in orde brengt: het preoperatief onderzoek, de hospitalisatieverzekering en de kamerkeuze.

Preoperatief consult

Indien je opgenomen wordt voor een chirurgische ingreep (operatie), moet je vooraf langsgaan op de preoperatieve dienst (route 79) om je dossier te laten opmaken, ten laatste 3 dagen voor je opname.

Gelieve je aan te melden met je klevertjes 'pre-op' en breng zo nodig je medicatielijst mee.

Bij vragen, contacteer onze preoperatieve dienst telefonisch via 057 35 61 21 of stuur een mailtje.

De dienst is elke werkdag beschikbaar van 8.30 tot 17.45 uur.

Verzekering

Gelieve ruim vóór de dag van opname contact op te nemen met je verzekeringsinstelling om jouw opname te melden.

Bij bepaalde verzekeringsinstellingen kunnen wij zorgen voor een rechtstreekse facturatie (dit geldt niet voor een hospitalisatieverzekering bij de mutualiteiten).

Gelieve op de dag van opname jouw documenten en/of verzekeringskaart mee te brengen.

Kamerkeuze

Gelieve je kamerkeuze vooraf bekend te maken aan de arts die je opname plant. Als dit niet is gebeurd, gelieve dit alsnog ruim vóór de dag van opname te melden aan de opnamedienst (t.h.v. de hoofdingang).

Keuzemogelijkheden

 • Eenpersoonskamer (prijzen geldig vanaf 1/12/2022):
  • Eenpersoonskamer: €60/dag
  • Eenpersoonkamer materniteit zonder kinderbox: €60/dag
  • Eenpersoonskamer materniteit met kinderbox: €65/dag
  • Eenpersoonskamer materniteit luxe: €110/dag
  • Eenpersoonskamer campus Wervik: €25/dag
 • Tweepersoonskamer: geen opleg kamer en geen supplementaire ereloonsupplementen artsen.

Het prijsverschil voor een eenpersoonskamer heeft enkel te maken met het groter comfort en de privacy, er is geen verschil qua verzorging, behandeling of maaltijden.

Wanneer je in een eenpersoonskamer verblijft, mogen alle artsen-specialisten die je behandelen supplementaire erelonen aanrekenen (ook o.a. anesthesisten, radiologen...), dit evenwel beperkt tot maximum 150%. Dit honorarium wordt niet terugbetaald door de mutualiteit. Je bespreekt dit best vooraf met je arts. Indien je over een hospitalisatieverzekering beschikt, doe je best eerst navraag of je verzekering de ereloonsupplementen dekt.

Voor de afdelingen materniteit, pediatrie en palliatieve zorg is er een aparte regeling qua kamerkeuze.

Via de prijssimulator kan je voor een aantal ingrepen een prijsraming bekijken, waar je ook het verschil in kostprijs tussen een eenpersoonskamer en een tweepersoonskamer vindt. Deze zijn echter slechts richtprijzen, die beïnvloed kunnen worden door verlengde verblijfsduur, complicaties...

Overnachting bij de patiënt ('rooming-in')

Op deze pagina vind je meer info over rooming-in.

Kamertoewijzing

Bij een spoedopname of bij overbezetting kan het gebeuren dat je niet onmiddellijk je definitieve kamer krijgt. Ofwel kan aan je voorkeur van het type van kamer geen gevolg gegeven worden, ofwel is de kamer gelegen op een afdeling waar je arts normaal zijn/haar patiënten niet hospitaliseert. In beide gevallen doen wij ons best om zo snel mogelijk aan je wensen tegemoet te komen.

Algemene hospitalisatieafdeling

 • Eenpersoonskamer (kameropleg + ereloonsupplementen artsen)
 • Tweepersoonskamer

Materniteit

 • Eenpersoonskamer (kameropleg + ereloonsupplementen artsen)
 • Luxe eenpersoonskamer (kameropleg + ereloonsupplementen artsen)
 • Tweepersoonskamer

Pediatrie

 • Eenpersoonskamer (kameropleg + ereloonsupplementen artsen)
 • Tweepersoonskamer
 • Met inslapende ouder:
  • Rooming-in privé (opleg voor hotelverblijf ouder + ereloonsupplementen artsen)
  • Rooming-in standaard (opleg voor hotelverblijf ouder): meerdere patiënten per kamer mogelijk

Palliatieve afdeling

 • Individuele kamer (geen supplementen)

Supplementen

De ziekteverzekering betaalt een verblijf in een tweepersoonskamer terug, behalve je persoonlijk aandeel.

Bij verblijf in een eenpersoonskamer word je per dag een kameropleg aangerekend die niet door de ziekteverzekering gedekt wordt. Indien het verblijf in een eenpersoonskamer om medische redenen noodzakelijk is, zal geen kameropleg aangerekend worden.

Dag van de opname

Wanneer je je aanmeldt voor opname doe je er goed aan om altijd de nodige administratieve informatie en het nodige persoonlijk materiaal mee te brengen. Op deze pagina lees je alles over je check-in en de mee te nemen documenten en spullen.

Eenpersoonskamer screenshot

Bekijk een éénpersoonskamer in 360°

Klik hier!
Tweepersoonskamer screenshot

Bekijk een tweepersoonskamer in 360°

Klik hier!

De opnamedienst contacteren

Voor een hospitalisatie:
057 35 65 21 of 057 35 65 22

Voor een daghospitalisatie (zonder overnachting):
057 35 65 23

Inzage in de opnameverklaring

Bekijk de opnameverklaring die je ter ondertekening bij opname zal voorgelegd worden. Deze omvat uitleg rond remgeld, kamer-en honorariumsupplementen, voorschotten en facturatievoorwaarden.

Laatst gewijzigd op 14 november 2023

NIEUWSBRIEF
Swoosh element
Gebogen lijn Gebogen lijn