Pijn is voor velen helaas een gekend fenomeen. Om dit probleem medisch aan te pakken, werd begin 2004 in ons ziekenhuis een Multidisciplinaire Pijnkliniek opgericht. Omdat pijn vele oorzaken kan hebben en vaak een complex gegeven is, wordt de pijn vanuit verschillende invalshoeken benaderd. Zo nodig wordt een specialist uit een andere discipline ingeschakeld. Jaarlijks zien de pijnspecialisten patiënten met voornamelijk rug-, nek- en zenuwpijnen. Dit gebeurt steeds op verwijzing van een huisarts of specialist.

Artsen

Tijdens het eerste consult wordt er ruimschoots de tijd genomen zodat de patiënt een correct beeld van zijn klachten kan geven. Na uitvoerig overleg en onderzoek (40 minuten) wordt besloten of de therapie zal bestaan uit:

  • Aanpassen of opstart van medicatie
  • Behandeling: infiltratie, denervatie, neurostimulatie,…
  • Combinatie van beide
  • Opstart van het multidisciplinaire traject

Vanzelfsprekend wordt na elk bezoek jouw huisarts hierover schriftelijk ingelicht.

In principe is pijn een waarschuwingssignaal. Het lichaam vertelt ons dat wat we nu doen niet goed is, en mogelijke schade kan toebrengen aan het lichaam. Zo kan het vastnemen van een te warm voorwerp onze handen verbranden. We voelen pijn en laten het voorwerp los.

Soms gaat echter het waarschuwingssignaal verloren. Er is dan blijvende pijn zonder aanwijsbare reden die onvoldoende overgaat met rust of pijnstillers. En deze pijnstillers hebben vaak neveneffecten. Dan kan het flink lastig zijn om de dag door te komen en kan het gewone (werk)leven ernstig verstoren. Die (chronische) pijn kan een schaduw werpen over ons leven. Dan moet hulp gezocht worden.

Bij de behandeling van patiënten die aan acute en subacute pijn lijden is het belangrijk om de evolutie naar het chronisch karakter van het pijnsyndroom te voorkomen en tijdig te anticiperen door middel van een interdisciplinaire behandeling.

Behandelingen kunnen ook aangevuld worden met een multidisciplinair behandelplan. Dan spreken we van het MPC (Multidisciplinair Pijncentrum). Via dit traject wordt de patiënt multidisciplinair begeleid. Onder supervisie van een pijnarts coördineert de pijnverpleegkundige de samenwerking tussen kinesitherapeut, psycholoog, ergotherapeut en maatschappelijk assistent. De doelstelling van het MPC is door middel van de biopsychosociale aanpak de levenskwaliteit van de patiënt te verhogen.

De artsen van het MPC werken nauw samen met de diensten Neurochirurgie, Orthopedie, Psychiatrie, Neurologie en Fysische Geneeskunde.

Naast de interventionele behandelingen en het MPC binnen de pijnkliniek is er een MAT (multidisciplinair algologisch team) aanwezig binnen het Jan Yperman Ziekenhuis. Dat MAT bestaat uit een algoloog/anesthesist, verpleegkundig pijnspecialisten en een klinisch psycholoog.

Terug naar boven

Laatst gewijzigd op 27 november 2023

Waarvoor kan je bij ons terecht?

NIEUWSBRIEF
Swoosh element
Gebogen lijn Gebogen lijn