Zorgtrajecten willen de samenwerking tussen patiënten met een chronische ziekte, hun huisarts, specialist en andere gezondheidswerkers zo goed mogelijk organiseren voor een kwalitatieve opvolging van de patiënt. Je kan je huisarts of nierspecialist vragen of je in aanmerking komt voor een "Zorgtraject Chronische Nierinsufficiëntie".

Info voor de patiënt

Tijdens het zorgtraject worden er in samenspraak met je huisarts en nierspecialist persoonlijke doelstellingen bepaald die de leidraad vormen voor de aanpak van je nierziekte. Het is de bedoeling om deze doelstellingen zoveel mogelijk te realiseren en hierdoor de evolutie van je nierziekte sterk te vertragen.

Voordelen

Bij een deelname aan dit zorgtraject geniet je van enkele voordelen die de achteruitgang van je nierfunctie tegengaan:

 • Je raadpleging bij de huisarts (in zijn kabinet) en nefroloog worden in het kader van dit zorgtraject volledig terugbetaald
 • Je krijgt een tegemoetkoming bij de aanschaf van een bloeddrukmeter
 • Voor bepaalde medicaties zijn geen attesten meer nodig
 • Je krijgt naargelang de ernst van je nierfalen (nierinsufficiëntie), recht op een aantal raadplegingen bij de diëtist

Nuttige link: www.zorgtraject.be

Brochure "zorgtraject" (bron: Onafhankelijke Ziekenfondsen)

Info voor de huisarts

Zorgtrajecten willen de samenwerking tussen patiënten met een chronische ziekte, hun huisarts, specialist en andere gezondheidswerkers zo goed mogelijk organiseren voor een kwalitatieve opvolging van de patiënt.

Een zorgtraject vertrekt van een samenwerking tussen 3 partijen, namelijk patiënt, huisarts en specialist. Het traject begint na ondertekening van een "zorgtrajectcontract" door deze 3 partijen en loopt gedurende 4 jaar.

De doelstellingen van een zorgtraject zijn:

 • De aanpak, behandeling en opvolging van de patiënt organiseren, coördineren en plannen op maat van zijn specifieke situatie.
 • De dialoog stimuleren met de patiënt zodat hij zo goed mogelijk inzicht krijgt in zijn ziekte en in de opvolging ervan.
 • De kwaliteit van zorg optimaliseren.

Inclusie criteria voor het zorgtraject chronische nierinsufficiëntie:

 • Een geschatte GFR <45ml/min/1,73m2 volgens de vereenvoudigde MDRD-formule
  een tweede maal bevestigd na ten minste 3 maanden en/of
 • Een proteïnurie > 1g per dag een tweede maal bevestigd na ten minste 3 maanden
 • Ouder zijn dan 18 jaar
 • Niet in dialyse zijn en geen niertransplantatie ondergaan hebben
 • In staat zijn tot ambulante follow-up

Andere voorwaarden:

 • Ondertekening van het zorgtraject contract
 • GMD bij huisarts die het contract ondertekent (ten laatste binnen het jaar na aanvang van het zorgtraject)
 • Per jaar minstens 2 raadplegingen bij huisarts en 1 raadpleging bij specialist

Nuttige link

NIEUWSBRIEF
Swoosh element
Gebogen lijn Gebogen lijn